Pekin va Vashington o'rtasida fikr farqlar Koreya xalq Demokratik Respublikasi berilgan